Weed - Marijuana ○Sentimente ascunse ○ _______ _ _ _ _ _ |__ __| | | | | | | | | | | | ___ | |_ __ _| | |_ _| | __ _ _ _ ___ _ _| |_ ___ | |/ _ \| __/ _` | | | | | | | / _` | | | |/ _ \| | | | __/ __| | | (_) | || (_| | | | |_| | |___| (_| | |_| | (_) | |_| | |_\__ \ |_|\___/ \__\__,_|_|_|\__, |______\__,_|\__, |\___/ \__,_|\__|___/ __/ | __/ | |___/ |___/ Theme by TotallyLayouts. Check out www.TotallyLayouts.com for more themes, online user counters, follower counters, banner generators, Twitter Backgrounds, Facebook Covers and loads more! --->
○Sentimente ascunse ○
26april.1999/Taurus/Rap/Oreo/1D/Sadness/Shyness/Innocence.
Home Theme Ask :o3

ok.. iar am trântit-o .. m-am îndrăgostit. damnnnnnn

amikor szabad foglalkozás van informatika órán… TUMBLR ♥

orokkon,orokke, Amen! :))

(Source: thepassionslowlydiesinsideme, via kibaszott-tokeletes)

Nu îţi scrie din orgoliu şi tu ştii asta. Obişnuieşte-te odată. Dacă nu-i scrii tu , s-ar putea să nu mai vorbiţi…

Problema e dacă orgoliul tău este la fel de mare ca al lui/ei.

Ş-ai un zâmbet aşa forţat ..
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter